Deschutes Obsidian Stout, 6 pk, 12 oz Bottles, 6.4% ABV

?

View fake review analysis on Fakespot.com Embed arrow