36" Jalousie Strip Hardware - 10 Blades
View fake review analysis on Fakespot.com